Imperfekt 8:1

Övningen är skapad 2014-09-17 av SkolAnns. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • take ta
 • took tog
 • go
 • went gick
 • get
 • got fick
 • forget glömma
 • eat äta
 • ate åt
 • write skriva
 • wrote skrev
 • wake vakna
 • woke vaknade
 • be vara
 • was/were var
 • say säga
 • said sa
 • drink dricka
 • drank drack
 • tell berätta
 • told berättade
 • leave lämna
 • left lämnade
 • forgot glömde

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/imperfekt-8-1.3833145.html

Dela