Immigration and Refugees

Övningen är skapad 2010-06-06 av tanpir. Antal frågor: 53.
Välj frågor (53)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • anoa jtk apply for
 • työlupa work permit
 • avustuskuljetus aid delivery
 • ennakkoluulo prejudice
 • hakea jtk seek
 • turvapaikka asylum
 • ihmiskauppa human trafficking
 • ihmisten salakuljettaja trafficker
 • jättää kotinsa, paeta kotoa abandon home
 • kansainvälinen apu international aid
 • kansalaisuus citizenship
 • kansanmurha genocide
 • karkottaa maasta deport
 • kiihkomielisyys bigotry
 • rasistinen, rasisti racist
 • kiivas hyökkäys (puhe tai kirjoitus) diatribe
 • kotouttaa, sopeuttaa integrate
 • sopeutua become assimilated
 • maahanmuuttaja immigrant
 • maahanmuuttoviranomaiset immigration authorities
 • maanpako, maanpakolainen exile
 • maastamuuttaja emigrant
 • myöntää maahantuloviisumi grant an entry visa
 • myöntää maasapoistumisviisumi grant an exit visa
 • oikeudenmukainen oikeudenkäynti fair trial
 • oleskelulupa residence permit
 • olla ennakkoluuloinen jtk kohtaan be prejudiced against
 • pahoinpitely, hyväksikäyttö abuse
 • pakolainen refugee
 • pakolaisleiri refugee camp
 • ulkomaalaisvastaisuus foreign antipathy
 • palauttaa kotimaahansa repatriate
 • pelotella intimidate
 • pelottelu intimidation
 • perustuslaki constitution
 • rotusyrjintä racial discrimination
 • sananvapaus freedom of speech
 • siirtolainen migrant
 • sorto oppression
 • sotavanki prisoner of war
 • suvaita tolerate
 • suvaitsevuus toleration
 • turvapaikan hakija asylum seeker
 • hakea turvapaikkaa seek asylum
 • työlupa work permit
 • ulkomaalainen alien
 • ulkomaalaisvastaisuus xenophobia
 • ulkomaalaisvastainen xenophobic
 • vaino persecution
 • vainota persecute
 • valkoisen rodun ylivallan kannattaja white supremacist
 • vierastyöläinen guest worker
 • äärinationalismi, kansalliskiihko extreme nationalism

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/immigration-and-refugees.438416.html

Dela

Annonser