If my dad were still here

Övningen är skapad 2023-03-27 av aziz12345. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • fifth grade fjärde klass
 • hang up lägga på
 • global infrastructure världsomspännande verksamhet
 • quote citera
 • chase jaga
 • surreal overklig
 • memorial service minnesgudstjänst
 • latch onto spåra in på
 • coach träna
 • tremendously oerhört
 • decent skaplig
 • infant spädbarn
 • jets fotbollslag från NYC
 • dwell on uppehålla sig vid
 • graduate ta examen
 • accomplishment prestation
 • valuable värdefull
 • hug krama
 • rejoice glädjas
 • closure slut
 • plot planera

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/if-my-dad-were-still-here.11485035.html

Dela