ïentjelaante

Övningen är skapad 2020-05-20 av Nathal13. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tjïehtjelh rum
 • tjöökesne i köket
 • vïedtjesne på väggen
 • jis om
 • giesege om sommaren
 • suejnieh
 • heassjie hässja
 • dej beeli förr i tiden
 • veelti de tog
 • baaltelen förbi
 • gïjrege om våren
 • mesnie var
 • aesie kulle

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ientjelaante.9806044.html

Dela