Ich muss fleißig trainieren

Övningen är skapad 2020-03-25 av cissantrieb. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • zum till
 • muss måste
 • ziehen flytta
 • nämlich nämligen
 • wichtig viktig
 • nach efter
 • fleißig flitigt
 • trainieren träna
 • Hausaufgaben läxor
 • Abend kväll
 • ins Kino gehen gå på bio
 • keine Lust ingen lust
 • Zeit tid
 • viel Spaß ha det så roligt
 • gern gärna
 • unsere Straße vår gata
 • sie de
 • oder eller
 • besuchen besöker
 • natürlich naturligtvis

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ich-muss-fleissig-trainieren.9720378.html

Dela