I Have a Dream

Övningen är skapad 2016-01-27 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • självständighet independence
 • uppnå achieve
 • lika equal
 • underlägsen inferior
 • präst minister
 • imponera på impress
 • gå på attend
 • fördomar prejudice
 • rasåtskillnad racial segregation
 • om inte unless
 • samlas gather
 • döma judge
 • innehåll content
 • genomslagskraft impact
 • medborgerliga rättigheter civil rights
 • olaglig illegal
 • hindra prevent
 • offentlig public
 • (tilldela) pris award
 • val election
 • rösträtt voting rights
 • seger victory
 • upprörd outraged
 • inblandning involvement

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/i-have-a-dream.5705737.html

Dela