I have a Dream... Segeltorp

Övningen är skapad 2019-02-06 av Jossihannanon. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • independence självständighet
 • achieve uppnå
 • equal lika
 • inferior underlägsen
 • impress imponera på
 • attend gå på
 • prejudice fördomar
 • racial segregation rasåtskillnad
 • bigot trångsynt person
 • gather samlas
 • content innehåll
 • impact genomslagskraft
 • civil rights medborgerliga rättigheter
 • outraged upprörd
 • furious rasande
 • legacy arv

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/i-have-a-dream-segeltorp.8875937.html

Dela