I am, I was -you are, you were

Övningen är skapad 2013-03-25 av linahl. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • I am from Sweden.
 • We were in England last summer.
 • Were you at the post office at 10 o'clock?
 • My little sister was ill yesterday.
 • Are you the new girl in our class?
 • It is difficult to speak Finnish.
 • The buses in London are red.
 • We were at a football match last week.
 • Peter and Mary were at home yesterday.
 • They were in London last week.
 • We are free from school today.
 • I think it was a very exciting film.
 • You are the youngest girl in our team.
 • I was waiting for you all day, yesterday.
 • He is at home.
 • She was very angry yesterday.
 • Are they at home now?
 • Where were you last Wednesday?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/i-am-i-was-you-are-you-were.2753218.html

Dela