hur många elever finns det i er klass?

Övningen är skapad 2020-11-25 av zella314. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • 年级 årskurs
 • 八年级 årskurs åtta
 • 老师 lärare
 • 同学 klasskamrat
 • plural för pronomen
 • 我们 vi, oss
 • 你们 ni, er
 • 她们 de, dem (kvinnor)
 • 他们 de, dem
 • 学生们 elever
 • 一个妈妈 en mamma
 • 五个学校 fem skolor
 • 三个瑞典人 tre svenskar
 • 这个班 den här klassen
 • klass
 • 那个学校 den här skolan
 • 哪个人? vilken person?
 • 我们的家在这儿 vårt hem är här
 • 你们学校有多少个班? hur många klasser finns det i din skola?
 • elev
 • 你是谁的学生? vems elev är du?
 • , lite
 • 中国人多,瑞典人少 populationen i kina är stor, liten i sverige
 • 多少 hur mycket, hur många
 • 北京有多少人? hur många personer finns det i beijing?
 • kvinna
 • man
 • 男主角 manlig protagonist
 • 你们班的女生多吗? finns det många tjejer i din klass?
 • 我们班的男生多,女生少 i vår klass finns det fler pojkar än flickor
 • 你们班呢? hur är det i din klass?
 • 你上几年级? vilken årskurs går du i?
 • 你们的老师叫什么? vad heter eran lärare?
 • 我上八年级 jag går i åttonde klass
 • 我们的老师叫lan qiren vår lärare heter lan qiren
 • 我们班有二十九个生 i min klass finns det 29 elever
 • 我们班有十七男生,十二个女生。你们班呢? vi är 17 killar, 12 tjejer. hur många är ni i din klass?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hur-manga-elever-finns-det-i-er-klass.10157560.html

Dela