Hur man använder "noch"

Övningen är skapad 2020-06-30 av JontePlayz. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • immer noch still (fortfarande)
 • noch ein bisschen a little bit more (lite till)
 • noch mal once again (igen)
 • noch ein ... another ... (ännu en ...)
 • noch besser even better (ännu bättre)
 • weder ... noch ... neither ... or ... (varken ... eller ...)
 • Ich habe es immer noch nicht gemacht. I still haven't done it.
 • Regnet es noch? Is it still(/now as well) raining?
 • Ich nehme noch ein Bier. I'll take a beer now as well. (=another)
 • ... ist noch besser als das Alte. ... is even better than the old one.
 • Ich habe weder Lust noch Zeit für Oper. I neither have the desire or the time for opera.
 • noch the core is "additional", used to mean "now as well"

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hur-man-anvander-noch.9820317.html

Dela