Hunger Games Heroine

Övningen är skapad 2019-03-06 av pialearnox. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • barter byteshandel
 • strength styrka
 • independent oberoende
 • government regering
 • chess schack
 • tough tuff
 • opponent motståndare
 • stubborn envis
 • obey lyda
 • asset tillgång
 • self-sufficient självförsörjande
 • suffer from lida av
 • prove visa sig, bevisa
 • refuse vägra
 • score göra mål, vinna
 • former förra, tidigare
 • chalkboard griffeltavla
 • notice lägga märke till
 • fragmant liten bit

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hunger-games-heroine.8934881.html

Dela