Human vs animals

Övningen är skapad 2018-09-05 av mikmob. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • cheetah gepard
 • hit, hit, hit träffa, slå
 • strike, struck, struck hugga
 • for centuries i århundraden
 • imitate härma
 • unique unik
 • fatal dödlig
 • equipment utrustning
 • raise lyfta, resa upp
 • doll docka
 • back and forth fram och tillbaka
 • accuracy träffsäkerhet
 • challenge utmana
 • sense sinne
 • sense of smell luktsinne
 • compared to jämfört med
 • remarkable anmärkningsvärd
 • sensitive känslig
 • illegal olaglig
 • explosive sprängämne
 • avalanche lavin
 • pretty poor ganska dålig
 • taste bud smaklök
 • gourmet finsmakare
 • whiskers morrhår
 • muddy grumlig
 • behave strangely uppföra sig konstigt
 • volcano eruption vulkanutbrott
 • foretell förutsäga
 • trust lita på

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/human-vs-animals.7627363.html

Dela