Huden

Övningen är skapad 2021-12-13 av annelina_. Antal frågor: 60.
Välj frågor (60)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Kroppens största organ huden
 • huden .... mot .... skyddar mot mekanisk påverkan
 • huden är ett s.... organ sinnesorgan
 • huden är ett u... organ utsöndringsorgan
 • vad utsöndras via huden? s t s svett, talg, sebum
 • vilken vävnad finns i epidermis epitelvävnad
 • vilken vävnad finns i dermis bindvävnad
 • vilken vävnad finns i subcutis fettvävnad
 • epidermis huvuduppgift? täcka och skydda organ
 • stratum basale tillväxtlagret
 • stratum spinosum taggcellsskiktet
 • stratum granulosum kornskiktet
 • stratum lucidum ljusa skiktet
 • stratum corneum hornlagret
 • keratiniseringsprocessen förhorningsprocessen
 • var bildas epitelcellerna stratum basale
 • i stratum spinosum bildar cellerna... keratin
 • i stratum granulosum påbörjas själva keratiniseringen
 • i stratum lucidum är cellerna tätt packade
 • deskvamationsprocess fjällning
 • vilka celler finns i hornlagret stratum corneum
 • hur lång tid tar keratiniseringsprocessen för en normal person 28-30 dagar
 • hur lång tid tar keratiniseringsprocessen för en psoriasis 4 dagar
 • celltyper i epidermis k m L M keratinocyter, melanocyter, Langerhans celler, Merkels celler
 • pigmentceller melanocyter
 • melanocyter tillverkar melanin
 • två typer av melanin eumelanin, phaeomelanin
 • melanocyter finns bara i stratum spinosum
 • eu melanin är brunt
 • phaeomelanin är rött
 • var finns corneocyter stratum corneum
 • hornämne keratin
 • langerhans celler har immunologisk funktion
 • vad är merkels celler smärtreceptorer
 • vad består dermis av b k e g bindväv, kollagen, elastin, grundsubstans
 • dermis två hudlager p r stratum papillare, stratum reticulare
 • försörjer överhuden med näring via dermis stratum papillare
 • ger huden fasthet och elasticitet via dermis stratum reticulare
 • celltyper i dermis f m h/m l g fibroblaster, mastceller, histiocyter/makrofager, lymfocyter, granulocyter
 • subcutis är uppbyggt av b l bindväv och lipocyter
 • kroppens främsta energireserv subcutis
 • på fotsulor och handflator är .... tjockast hornlagret
 • huden är tjockast mellan skulderblad
 • huden är tunnast runt ... och... ögon och ögonlock
 • liten öppning i hudytan por/follikel
 • fåror som skapar ett mönster i huden och visar hur vi kommer åldras langers linjer
 • löper mellan langers linjer och skapar ex fingeravtryck hudåsar/papillarlinjer
 • vilka fyra faktorer påverkar hudens färg m h b k melanin, hemoglobin, blodkärl, karoten
 • syrebindande protein i röda blodkroppar hemoglobin
 • mitos celldelning
 • stratum basale tillväxtlagret
 • celler som finns i bindväven och är vita blodkroppar som utsöndrar bl a histamin mastceller
 • transport av ämnen diffusion
 • trögflytande vätska som organellerna i cellen flyter runt i cytoplasma
 • vävnad i epidermis epitelvävnad
 • Energimolekyl som bildas i mitokondrierna ATP
 • övre delen av dermis stratum papillare
 • vävnad i dermis som innehåller blodkärl stratum papillare
 • hårresarmuskel i dermis arrector pili
 • fettceller i subcutis adipocyter

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/huden.10573377.html

Dela