HpOrd 07

Övningen är skapad 2019-12-03 av HpOrd. Antal frågor: 106.
Välj frågor (106)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tuscha snudda vid
 • visibel synlig
 • förbålt förbaskat
 • enständig ihärdig
 • tillstädja tillåta
 • beledsaga åtfölja
 • erforderlig nödvändig
 • fonetik vetskapen om språkljud
 • hemul rättmätig
 • granat en kristall
 • kurtis flört
 • lapidarisk korthuggen
 • misslynt förargad
 • mara ondsynt sagoväsen
 • sekvestera beslagta
 • oskära befläcka
 • filipin minneslek
 • undin elementartande i vatten
 • animera egga
 • aptera iordningställa
 • utskänkning alkoholservering
 • sekvestrera beslagta
 • föregripa göra i förväg
 • pochera sjuda
 • pustel varblåsa
 • axill armhåla
 • bettla tigga
 • medikus läkare
 • entusiasmera hänföra
 • försutten försummad
 • kolportör kringresande bokförsäljare
 • stass festdräckt
 • undergiven ödmjuk
 • vederfås tillfriskna
 • faktotum hjälpreda
 • varkunna förkunna
 • revoltera göra uppror
 • guano fågelträck
 • alkaloid ämne med basisk reaktion
 • vrångvis orättvis
 • foliant stor bok
 • kommutativ omkastbar
 • förvirra bringa i oordning
 • embryologi vetenskapen om fosterutveckling
 • djonk kinesiskt segelfartyg
 • anemometer vindmätare
 • kallsinnig likgiltig
 • marter plågor
 • undulera röra sig vågigt
 • tillra falla
 • diet matrestriktioner
 • humanitär människovänlig
 • butter ovänlig
 • vigilera låna pengar
 • ärvevördig vördnadsvärd
 • homolog motsvarande
 • sprallig skojfrisk
 • entusiasmera hänföra
 • debacle misslyckad insatts
 • ostentativ avsiktligt framhävd
 • akonitin starkt växtgift
 • förspörja erfara
 • enveten envis
 • korollarium självklar följd
 • dentist tandtekniker
 • åsidosätta försumma
 • tjänstaktig hjälpsam
 • diakonissa kvinnlig församlingsarbetare
 • utestående obetalt
 • giller djurfälla
 • betraktelse predikan
 • överhängande brådskande
 • budoar en dams privata salong
 • oundgänglig nödvändig
 • travesi skämtsam förvrängning
 • gladlynt skojfrisk
 • cedera överlåta
 • trind fyllig
 • analgetikum smärtstillande medel
 • etnisk avseende folkgrupp eller folkstam
 • kromatisk bestående av halva tonsteg
 • karmosin röd färg
 • adressat försändelsemottagare
 • befästa konsolidera
 • abundant mycket riklig
 • drasut yngre lång man
 • efemerid tabell över himlakroppslägen
 • självmedveten högdragen
 • blancher hastigt uppkoka
 • alveol lungblåsa
 • nedkomma förlösas
 • blänkare kort tidninsnotis
 • slipprig glatt
 • pontifikat påvedöme
 • färla straffredskap
 • utgiva publicera i tryckt form
 • tautologi kaka på kaka
 • villfara bevilja
 • florshuva lätt berusning
 • överspännd uppjagad
 • postludium efterspel
 • rangerad välbärgad
 • bereda preparera
 • bentonit mjuk bergart
 • konsekrera inviga
 • kalamitet missöde

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hpord-07.9496432.html

Dela