hp svenska ord

Övningen är skapad 2016-04-04 av amandarichardson. Antal frågor: 100.
Välj frågor (100)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • auktorisera bemyndiga
 • gastrit magkatarr
 • ratificera godkänna
 • marginell obetydlig
 • remarkabel anmärkningsvärd
 • prålig skrikande
 • lända åstadkomma
 • inpyrd genomdränkt
 • hedonism njutningslära
 • missfirma skymfa
 • salongslejon snobb
 • ortopedi hållningslära
 • antibiotikum bakteriedödande medel
 • ransonera portionera
 • gaj bomuppfästningsvajer
 • fiffla intrigera
 • ackurat noggrann
 • graciös behagfull
 • in blanco ej ifylld
 • bettlare tiggare
 • grassera härja
 • ulster överrock
 • genre art
 • ångerköpt avser ånger
 • astral avser stjärnorna
 • ideell utan vinstsyfte
 • problematisk svår
 • reklamera anmärka
 • kåseri lätt och roande skildring
 • bigami tvegifte
 • omkväde refräng
 • soulagera trösta
 • loggia täckt pelargång
 • hamstra lagra
 • okväda skymfa
 • lapidarstil stenstil
 • oväldig opartisk
 • pulsera brusa
 • flamsig stojande
 • ergonomi arbetsförhållandelära
 • ornitolog fågelkännare
 • skrabbig skraltig
 • vädra misstänka
 • cineast filmkännare
 • virtuell skenbar
 • sömndrucken nyvaken
 • pjåkig dålig
 • latent dold
 • synergi samverkan
 • falsett högt tonläge
 • maktfullkomlig enväldig
 • gage arvode
 • gruva sig ängslas
 • honnett hederlig
 • ertappa komma på
 • entreprenad arbetsbeting
 • encyklopedi uppslagsverk
 • obscen oanständig
 • skrodera skryta
 • tomografi skiktröntgen
 • novis nybörjare
 • halvkväden antydd
 • biplanet satellit
 • kujon fegis
 • betsel tygel
 • in media res omedelbart in i ämnet
 • jams nonsens
 • nöjsam rolig
 • extrem ytterlig
 • fältspat typ av bergart
 • ikonologi bildlära
 • realiter faktiskt
 • hetlevrad lättretad
 • oförvägen orädd
 • däxel yxa
 • ortodox renlärig
 • supplera utfylla
 • anträda påbörja
 • numinös ofattbar
 • glossarium ordlista
 • antagonist motståndare
 • spirituosa rusdrycker
 • iteration upprepning
 • figurera ofta förekomma
 • dock trots det
 • domdera väsnas
 • rigorös sträng
 • börd släktskap
 • beskäftig inställsam
 • underkuva förslava
 • nomenklatur facktermsförteckning
 • ordinarie regelmässig
 • skot rep
 • förbistra förvilla
 • frekvens antal
 • neurotisk övernervös
 • kulminera nå sin höjdpunkt
 • ambundans överflöd
 • sporadiskt enstaka
 • aubergine äggplanta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hp-svenska-ord.6030201.html

Dela