HP, alla tidigare ord

Övningen är skapad 2022-08-05 av amandaanette. Antal frågor: 159.
Välj frågor (159)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tingest föremål
 • substitut ersättning
 • attestera intyga
 • crescendo växande tonstyrka
 • bestickning muta
 • status quo oförändrat läge
 • konkret påtaglig
 • idas förmå sig till
 • kontext sammanhang
 • överlopppsgärning onödig handling
 • förmena missunna
 • geschäft skumraskaffärer
 • bronkit luftrörskatarr
 • perception varseblivning
 • anstånd uppskov
 • brandskatta plundra
 • skabrös oanständig
 • rimma salta
 • drista sig till våga
 • ök dragdjur
 • grassera härja/vandalisera
 • härförleden nyligen
 • underblåsa ge näring åt
 • förbindlig artig och tillmötesgående
 • dedicera tillägna
 • janusansikte dubbelnatur
 • gerbera blomma
 • somatisk kroppslig
 • defaitism uppgivenhet
 • bära syn för sägen tydligt vittna om
 • rön iakttagelser
 • demonstrativ utmanande
 • bida avvakta
 • undersätsig kortväxt och kraftig
 • föreläggande ålagd skyldighet
 • lastbar omoralisk
 • damejeanne stor glasflaska
 • distinktion åtskillnad
 • kuschad nedtryckt
 • med förlov sagt med ursäkt för min rättframhet
 • baxna häpna
 • session sammanträde
 • bluddra prata strunt
 • lättsinnig ansvarslös
 • jämka anpassa
 • diskretion taktfullhet
 • blessyr sår
 • illusorisk oberäknelig
 • het potatis känslig fråga
 • försigkommen tidig för sin ålder
 • halvmesyr otillräcklig åtgärd
 • dabba sig begå ett misstag
 • diafragma mellangärde
 • gimmick lustig specialitet
 • konkludera sammanfatta
 • mangrant fulltaligt
 • homogen enhetlig
 • föreskriva utfärda bestämmelse om
 • riska svamp
 • varnagel avskräckande exempel
 • genus socialt kön
 • överstånden avklarad
 • prillig småtokig
 • allmoge bondebefolkning
 • föranstalta vidta åtgärder
 • törnrosasömn passitivitet
 • anmodan förfrågan
 • kverulera klaga
 • salvelsefull överdrivet känslosam
 • konformitet likformighet
 • implikation logisk följd
 • övervara närvara vid
 • utan misskund utan nåd
 • pietet vördnad
 • raljant ironiskt skämtsam
 • klä skott bära skulden
 • domectisera tämja
 • baldakin takhimmel
 • geriatrik läran om åldrandets sjukdomar
 • pipett fint rör
 • liera sig med förena sig med
 • i sporrsträck i full fart
 • pretentiös anspråksfull
 • utlysa tillkännage
 • missmod nedslagenhet
 • velour tygsort
 • makulera göra ogiltig
 • abstraktion tankeskapelse
 • affektionsvärde känslovärde
 • metamorfos förvandling
 • kratsa skrapa
 • renommé anseende
 • rådrum betänketid
 • kollegial lojal
 • inkarnera förkroppsliga
 • exposé översiktlig framställning
 • lukrativ vinstgivande
 • förfördelad orsättvist behandlad
 • kurtisera uppvakta
 • förgänglig flyktig
 • askes försakelse
 • ekipera utrusta med kläder
 • knapphändig kortfattad
 • bjärt skarp och tydlig
 • emancipation frigörelse
 • deducera härleda
 • ytterlighet överdrift
 • ackja släde
 • chikanera skämma ut
 • agorafobi torgskräck
 • rågång gräns
 • polemik skarpt meningsutbyte
 • rättfärdiga försvara
 • distingerad stilfullt förnäm
 • svada mångordighet
 • tima ske
 • tima vinst
 • emedan därför att
 • afasi nedsättning av språkförmåga till följd av hjärnskada
 • annulera upphäva
 • töcken oklarhet
 • regression tillbakagång
 • pylon pelare
 • skymfa kränka
 • diktat påtvingad lösning av motsättning
 • gastrit magkatarr
 • legera sammansmälta
 • emellertid dock
 • framsynt förutseende
 • hålla tand för tunga hålla tyst
 • lynnig obalanserad
 • belägenhet situation
 • burgen förmögen
 • göra utfästelser lova
 • pocka på envist göra anspråk på
 • sonett diktform
 • mangold växt
 • spörsmål fråga
 • indisponerad opasslig
 • fadd som har en intetsägande smak
 • ekvilibrist balansbrist
 • förringa undervärdera
 • harang frasrikt yttrande
 • norna ödesgudinna
 • prarfras omskrivning
 • raljera skämta
 • sakral kyrklig
 • refusera envist förneka
 • kverulant klagande person
 • schavottera bli offentligt utskämd
 • amsaga osann historia
 • didaktik undervisningslära
 • disparata helt olikartade
 • prosaisk vardaglig
 • konsensus enighet
 • metastas dottersvulst
 • traktera bjuda på mat och dryck
 • affektiv känsloladdad
 • förverka gå miste om genom olämpligt beteende

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hp-alla-tidigare-ord.10981710.html

Dela