How far are we unwilling to go?

Övningen är skapad 2020-01-22 av 0205alex. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • illa tilltygad battered
 • ta till, hemfalla åt varandra resort to trek
 • helt upptagen av preoccupied with
 • promenera, vandra stroll
 • överdådig, påkostad lavish
 • blåsa blister
 • vårda, sköta tend
 • högtidlig solemn
 • rakt på sak right on target
 • ömtålig, känslig delicate
 • ömsesidig mutual
 • vackla stagger
 • skrämma, överraska startle
 • bonde peasant
 • bergskedja mountain range
 • ödmjuk humble
 • tvekande hesitating
 • vrakspillror wreckage
 • (kroppslig) skada injury
 • förfrysning exposure
 • omfattande extensive
 • lik corpse
 • räkna ut calculate
 • övervaka, granska supervise
 • välja ut select
 • sorg grief
 • gränslig, ohygglig grisly
 • lem, arm, ben limb
 • uppmuntra encourage
 • delta i attend
 • blick, stirrande gaze
 • årsdag anniversary
 • kraftfull vigorous
 • försäkra assure
 • mask worm
 • gemenskap; nattvard communion

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/how-far-are-we-unwilling-to-go.9563129.html

Dela

Annonser