How embarrassing

Övningen är skapad 2016-01-20 av linahl. Antal frågor: 30.




Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • how embarrasing vad pinsamt
 • hurry up skynda dig
 • high school grundskola och gymnasium
 • cheerleader hejaklacksledare
 • marching band paradorkester
 • team lag
 • usually vanligtvis
 • bored out of my mind uttråkkad till döds
 • seem verka
 • stupid fånig
 • decide bestämma sig för
 • I got in line Jag ställde mig i kön
 • turn tur
 • pound dunka
 • pretend låtsas
 • bump into stöta till
 • floor golv
 • cheek kind
 • geek nörd
 • waste slarva bort
 • counter disk
 • feel like känna för
 • pretty ganska
 • squeeze klämma
 • tap knacka på
 • panic panikslagen
 • stream ström
 • laser beam laserstråle
 • accident olycka
 • character person, roll

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/how-embarrassing.5642626.html

Dela

Annonser