Horror, Digilär åk 9

Övningen är skapad 2018-12-12 av pialearnox. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hence därav
 • expression uttryck
 • behave uppföra sig
 • actually faktiskt
 • scare skrämma
 • tale berättelse, saga
 • evil ond
 • deed dåd, handling
 • crust brödkant
 • trap fälla
 • intertwined ihopsnodd
 • fatal dödlig
 • entangle trassla in
 • tailor skräddare
 • seamstress sömmerska
 • slit skära upp
 • grain säd
 • grind mala
 • mill kvarn
 • publish ge ut (skrifter av olika slag)
 • misbehave uppföra sig illa
 • bizarre bisarr, egendomlig, konstig
 • fate öde
 • suffer lida
 • resist stå emot
 • edition utgåva, utgivning
 • lumberjack skogshuggare
 • well-bred väluppfostrad
 • provide erbjuda
 • pursue förfölja, följa
 • polite artig
 • assume anta
 • complacent självbelåten, egenkär
 • relevant relevant, giltig, av betydelse

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/horror-digilar-ak-9.8762407.html

Dela