Hormones

Övningen är skapad 2018-11-28 av josefiinlarsen. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hGH Peptide hormone that stimulates the human growth.
 • TSH Stimulates the thyroid gland to produce T3 and T4.
 • FSH Female: Initiates the development of follicles. It also stimulates to produce estrogen. Male: Stimulates sperm production.
 • LH Female: Triggers ovulation and secretion of progesterone. Male: Stimulates testes to secrete testosterone.
 • Prolactin Stimulates the production of milk in woman and erection in males.
 • ACTH Stimulates the cortex of the adrenal glands.
 • oxytocin Stimulates smooth muscle ex. mammary glands.
 • ADH Stimulates the kidneys to reuptake water and vasoconstriction of artiorioles.
 • calcitonin Inhibits osteoclasts.
 • T3 AND T4 Regulates basal metabolic rate.
 • PTH Increases osteoclasts and calcium in blood.
 • insuline Reduces blood sugar level.
 • Glucagon Increases blood sugar level.
 • aldesteron Na/K uptake in kidneys.
 • cortisol Regulates the metabolism of carbohydrates.
 • Androgens Stimulates the development of gonads in the fetus.
 • adrenaline fight or flight respons
 • noradrenaline fight or flight respons.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hormones.8721939.html

Dela