Homework week 5 Year 9

Övningen är skapad 2018-01-25 av zusanne. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • I skolan at school
 • på min fritid on my spare-time
 • stressigt stressful
 • att mobba to bully
 • fördel advantage
 • nackdel disadvantage
 • nuförtiden nowadays
 • att uttrycka mina känslor to express my feelings
 • högstadiet upper secondary
 • det beror på it depends
 • familjen består av... the family consists of...
 • inspiration inspiration
 • självsäker self confident
 • just nu currently
 • det är annorlunda it's different
 • vanligtvis usually
 • mitt favorit lag my favourite team
 • jag spelar trummor I play the drums
 • anledningen till att the reason for
 • jag tror I believe
 • ekologisk mat organic food
 • orättvisor injustice
 • språk language
 • att tjäna pengar to earn money
 • påverka influence

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/homework-week-5-year-9.7982568.html

Dela