Homework week 5 Year 8

Övningen är skapad 2018-01-25 av zusanne. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en deltagare a participant
 • öde deserted
 • survive överleva
 • du är frisk you are healthy
 • villkor condition
 • det finns några villkor there are some conditions
 • att undvika to avoid
 • en mygga a mosquito
 • förmåga ability
 • jag har förmågan att I 've got the ability to
 • tävla compete
 • en roman a novel
 • en kändis a celebrity
 • vanligtvis usually
 • påverka affect
 • beteende behaviour
 • att rösta to vote
 • varje vecka each week
 • besättning crew
 • invånare citizens

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/homework-week-5-year-8.7977061.html

Dela