Homework week 49

Övningen är skapad 2020-11-26 av EngelskaAneth. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • intresserad av interested in
  • speciellt especially
  • eftersom because
  • allt everything
  • Varför? Hur kommer det sig? How come?
  • faktiskt actually
  • bredvid, grann- next door
  • göra do
  • förutom part from
  • be ask

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/homework-week-49.10158542.html

Dela