Homework week 48

Övningen är skapad 2016-11-23 av zusanne. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vacker, tilldragande attractive
 • av medellängd of medium height
 • omkring 160 cm lång about 160 centimetres tall
 • rakt straight
 • stort, voluminöst bouncy
 • ljus faire
 • flätor plaits
 • lugg a fringe
 • mustach a moustache
 • fräknar freckles
 • ett ärr a scar
 • smal slim
 • med normal kroppsbyggnad of medium build
 • medelålders middle-aged
 • äldre elderly
 • blåsa blåste blåst blow blew blown
 • köpa köpte köpt buy bought bought
 • kosta kostade kostat cost cost cost
 • skägg a beard
 • en hästsvans a pony tail
 • omkring 30 år about thirty
 • stilig handsome

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/homework-week-48.6859373.html

Dela