Annonser


Homework week 48 page 16-19 textbook

Övningen är skapad 2017-11-14 av zusanne. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • butik med tidningar från hela världen international press centre
 • seriösa tidningar quality papers
 • ungefär som svenska kvällstidningar popular paper
 • de anses vara they are considered
 • mindre less
 • kändisar celebrities
 • hänvisa till refer to
 • grundad founded
 • ett exemplar a copy
 • en upplaga an edition
 • vanligtvis usually
 • pålitlighet reliability
 • aktuell current
 • frågor issues
 • bland among
 • förbättra improve
 • förutom in addition to
 • en recension a review
 • ett råd a piece of advice
 • en förhandsbeskrivning a preview
 • att betygsätta to rate
 • släpps is released
 • en frågesport a quiz

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/homework-week-48-page-16-19-textbook.7792368.html

Dela