Homework week 47 page 10-15

Övningen är skapad 2017-11-14 av zusanne. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • att ifrågasätta to question
 • att påverka to influence
 • att annonsera to advertise
 • från säker källa quality information
 • regeringen government
 • vidare, dessutom furthermore
 • kändisar celebrities
 • vanlig ordinary
 • vanlig, normal regular
 • tjusig fancy
 • fråga issue
 • uppfattning belief
 • åsikt opinion
 • reklam advertising
 • reklamfilm commercial
 • annons advertisement
 • att påverka to affect
 • mobil cell phone
 • vissa certain
 • stila show off
 • en undersökning a study
 • att annonsera to advertise
 • att äta dåligt to eat poorly
 • att anställa, anlita to hire

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/homework-week-47-page-10-15.7792419.html

Dela