Homework week 45

Övningen är skapad 2017-11-06 av zusanne. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • naturliga resurser natural resources
 • produkter items
 • miljö environment
 • förnybara renewable
 • innehåll content
 • förebygga prevent
 • behandla treat
 • ordentligt properly
 • att återplantera to replant
 • förstöra destroy
 • marken the soil
 • tillräckligt enough
 • att brytas to be mined
 • jorden earth
 • klokt wisely
 • fossila bränslen fossil fuel
 • förpackningar packaging
 • återanvändningsbar recycled
 • att slösa to waste
 • att samla to collect
 • att minska to reduce
 • att missbruka to abuse
 • att behandla to treat
 • bibliotek library
 • att låna to borrow
 • värre worse
 • en hel del a whole bunch

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/homework-week-45.7759721.html

Dela

Annonser