Homework week 43

Övningen är skapad 2017-10-24 av zusanne. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • det sträcker sig (landet) it stretches
 • omgivande förorter surrounding suburbs
 • en förrort a suburb
 • kollektivtrafik public transport
 • statlig federal
 • välja elect
 • guvernör governor
 • infödd native
 • sjukdom disease
 • smittkoppor smallpox
 • vara, räcka last
 • våldsam fierce
 • folkstam tribe
 • utvandra emigrate
 • invandrare immigrants
 • slå sig ner settle
 • påminna remind
 • anlända till arrive in
 • infödd amerikan, ursprungsbefolkning native american
 • att ta med sig bring
 • plantage plantation
 • att plocka to pick
 • bomull cotton
 • att skära to cut
 • sockerrör sugar cane
 • att förbjuda to ban
 • utöva to practice
 • gå ombord to board
 • besvikelse frustration
 • att styra to govern

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/homework-week-43.7735665.html

Dela