Homework week 40 year 9

Övningen är skapad 2017-10-01 av zusanne. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • natur, landskap scenery
 • att locka to attract
 • gröda crop
 • boskap cattle
 • dis haze
 • vingård vineyard
 • att föda upp to raise
 • att förse, tillhandahålla to provide
 • avsevärt considerably
 • däggdjur mammal
 • torr arid
 • en samlare a gatherer
 • ett försök an attempt
 • att göra anspråk på to claim
 • att utforska to explore
 • att grunda to establish
 • rik, välmående prosperous
 • att bevara to preserve
 • tydlig visible
 • åskådare spectator
 • författare author

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/homework-week-40-year-9.7617014.html

Dela