Homework week 38

Övningen är skapad 2017-09-14 av zusanne. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • smycke a piece of jewellery
 • näsborre nostril
 • navel belly botton
 • önskan desire
 • gulsot hepatitis
 • stelkramp tetanus
 • engångshandskar disposable gloves
 • icke-giftiga non-toxic
 • tränga igenom penetrate
 • bläck ink
 • spruta shot
 • sjukvård medical care
 • syfte purpose
 • fylla på med ny energi re-energize
 • klara av manage
 • gå igenom pass through
 • en fas, period a phase
 • väcka awaken
 • refreshing uppfriskande
 • sista final
 • rörelse movement

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/homework-week-38.7514594.html

Dela

Annonser