Homework week 38 Year 9

Övningen är skapad 2017-09-15 av zusanne. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • skörd crop
 • rovdjur predator
 • en stam a tribe
 • avlägsen remote
 • våtmarksområde a swamp
 • sockerrör sugarcane
 • att lösa to solve
 • huvudstad capital
 • under (tiden) during
 • många several
 • ett påstående a statement
 • att jämföra to compare
 • flertal, många multiple
 • val choice
 • djurarter spieces
 • efterrätt dessert
 • befolkning population
 • tillgångar deposits
 • att välja to elect
 • innehåller consists
 • utomlands abroad
 • att övertyga to convince
 • att förbättra to improve
 • en resa a trip
 • nämns is mentioned

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/homework-week-38-year-9.7523053.html

Dela