Homework week 37

Övningen är skapad 2017-09-11 av zusanne. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • yta surface
 • lager layer
 • vävnad tissue
 • en uppgift a task
 • vätska fluid
 • strålning radiation
 • att rodna to blush
 • ärftlig genetic
 • en körtel a gland
 • accumulation ansamling
 • att täppa till to clog
 • receptbelagd medicin prescription medication
 • klämma squeeze
 • finnar pimples
 • ärr scar
 • utsätta, exponera expose
 • öka increase
 • solskydd sunscreen
 • environment miljö
 • skadlig harmful

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/homework-week-37.7489274.html

Dela