Homework week 36 page 46-47

Övningen är skapad 2017-08-28 av zusanne. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ätstörning eating disorder
 • hetsätning binge
 • att beakta, tänka på to consider
 • mindre less
 • allvarlig severe
 • siffra figure
 • årtionde decade
 • anorektiker anorexic
 • besatt obsessed
 • kroppsuppfattning body image
 • störd distorted
 • väga weigh
 • gå upp i vikt gain weight
 • självkänsla self-esteem
 • som liknar similar to
 • omfatta involve
 • tvångsmässig compulsive
 • bantning dieting
 • kräkas vomit
 • fasta fasting
 • förvänta sig expect
 • tillfriskna recover

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/homework-week-36-page-46-47.7391469.html

Dela