Homework week 35 page. 38-40

Övningen är skapad 2017-08-28 av zusanne. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • döma judge
 • utseende physical appearance
 • ordspråk saying
 • antaga assume
 • överlägset superior
 • smal slender
 • förekomma appear
 • smal slender
 • som ser ut som folk mest ordinary looking
 • sätt manner
 • då och då occasionally
 • ha råd afford
 • prydligt neatly
 • mobbning bullying
 • skrämma intimidate
 • regelbunden regular
 • avge release
 • känsla sense
 • oro anxiety
 • öka boost

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/homework-week-35-page-38-40.7374135.html

Dela