Homework week 3 Year 9

Övningen är skapad 2018-01-12 av zusanne. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • skill skicklighet
 • subject ämne
 • topic ämne
 • content innehåll
 • attention uppmärksamhet
 • engaging engagerande
 • paragraph styckeindelning
 • otherwise annars
 • however dock
 • conclusion sammanfattning
 • thoroughly noggrannt
 • during under (under tiden)
 • in order to för att
 • in other words med andra ord
 • in a similar way to på ett liknande sätt som
 • that is to say det vill säga
 • it's similar to det påminner om, det liknar
 • which means som betyder
 • in my point of view enligt min åsikt
 • moreover dessutom
 • furthermore dessutom
 • what's more dessutom
 • e.g. t.ex
 • similarly på liknande sätt
 • also också
 • introduction inledningen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/homework-week-3-year-9.7920891.html

Dela