Homework week 20 Year 8

Övningen är skapad 2018-05-14 av zusanne. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • att minska to reduce
 • mängd amount
 • metan methane
 • växthusgas greenhouse gas
 • koldioxid carbon dioxide
 • förutom in addition to
 • att odla to grow
 • gröda crop
 • konstgödsel artificial fertilizers
 • att förorena to pollute
 • att tvinga to force
 • livsstil lifestyle
 • bland amongst
 • biprodukter bi-products
 • mejeriprodukter dairy products
 • linser lentils
 • näring nutrition
 • särskilt particular
 • att tillåta to allow
 • enstaka, tillfällig occasional
 • ett undantag an exception
 • att utesluta to exclude

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/homework-week-20-year-8.8245704.html

Dela