Annonser


Homework week 18 Year 9

Övningen är skapad 2018-04-27 av zusanne. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • att vara jobbig to be mean
 • tonårstid teens
 • råd advice
 • att bråka to argue
 • sjuklig insane
 • svartsjuka jealousy
 • att förstöra to destroy
 • trygghet security
 • ifall, om whether
 • mer omfattande major
 • ömsesidig mutual
 • att förtjäna to deserve
 • kramar hugs
 • huvudsakligen main
 • att vara fäst vid to be attached
 • att förstöra to ruin
 • jag kan inte låta bli I can't help myself
 • förvirrad confused
 • att söka to reach out
 • rädsla fear
 • att segra to win the day
 • beroende dependant
 • mod courage

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/homework-week-18-year-9.8224894.html

Dela