Homework week 17 Year 8

Övningen är skapad 2018-04-13 av zusanne. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • att påverka to affect
 • att orsaka to cause
 • ekvatorn the equator
 • mängd amount
 • årlig annual
 • lämplig proper
 • nivå level
 • att suga upp to absorb
 • att stiga to rise
 • överlevnad survival
 • snabbt rapidly
 • boskap cattle
 • tjäna på, göra vinst make a profit
 • dessutom additionally
 • en gruva a mine
 • under beneath
 • en belöning a reward
 • över hela världen worldwide
 • ett beslut a decision
 • att gå med i to join

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/homework-week-17-year-8.8190393.html

Dela