Homework week 16 Year 8

Övningen är skapad 2018-04-19 av zusanne. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vara illa ute, ha problem be in trouble
 • jorden the Earth
 • att tro to believe
 • fel fault
 • stiga, ökning rise
 • inträffa, hända, ske occur
 • på grund av due to
 • fossila bränslen fossil fuels
 • koldioxid carbon dioxide
 • att suga upp to absorb
 • skogsavverkning deforestation
 • syre oxygen
 • växthuseffekt greenhouse effect
 • att skapa, vålla to cause
 • jord soil
 • jordskred landslide
 • att föda upp to raise
 • utrotad extinct
 • ökning increase
 • torka draught

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/homework-week-16-year-8.8170671.html

Dela