Homework week 11

Övningen är skapad 2017-03-09 av zusanne. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bita bet bitit bite bit bitten
 • bränna brände bränt burn burnt burnt
 • köpa köpte köpt buy bought bought
 • kosta kostade kostat cost cost cost
 • klippa klippte klippt cut cut cut
 • skära skar skurit cut cut cut
 • dricka drack druckit drink drank drunk
 • äta åt ätit eat ate eaten
 • skaka skakade skakat shake shook shaken
 • röra rörde rört stir stired stired
 • tända tände tänt light lit lit
 • lägga lade lagt put put put

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/homework-week-11.7170472.html

Dela