Homework to thursday week 40 / 7E

Övningen är skapad 2018-09-26 av Kres30. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • do for a living arbetar med
 • suit kostym
 • folder mapp
 • car mechanic bilmekaniker
 • bank manager bankman
 • businessman affärsman
 • expectations förväntningar
 • conservative konservativ
 • serious allvarlig
 • imagine föreställa sig
 • probably troligtvis
 • prefer föredra
 • tattoo tatuering
 • react reagera
 • dragon drake
 • neck hals
 • expect förvänta sig
 • particular speciell
 • prejudice förom
 • stuck fast
 • boring tråkig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/homework-to-thursday-week-40-7e.8493166.html

Dela