Homework January 16th

Övningen är skapad 2019-01-07 av carolinerassla. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • famine a period with little food
 • poverty having very little money
 • threat danger
 • understatement saying something is less important
 • revive to bring to life again
 • injustice sth that is unfair
 • appalling very bad
 • content satisfied
 • persuaded convinced
 • horrific very unpleasant
 • flee to run away from
 • estimated an approximate amount

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/homework-january-16th.8774077.html

Dela