Holly Hobbie Part 3

Övningen är skapad 2020-02-03 av zusanne. Antal frågor: 117.
Välj frågor (117)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Pommes frites French fries
 • Numret The act
 • Former Shapes
 • Ett porträtt A portrait
 • Fantastisk Awesome
 • Storleken The size
 • Uppleva Experience
 • Plocka bort någon Cut someone off
 • Är lika med Equal
 • Förstörd Destroyed
 • Borgmästaren The mayor
 • Säker Safe
 • Att förstöra To ruin
 • Inställd Suspended
 • Av vilken anledning On what grounds
 • Att förstöra To vandalise
 • Att odla To grow
 • Att lägga till To add
 • Ovanligt Unusually
 • Brott Crimes
 • En röst A voice
 • Enhälligt Unanimous
 • Ett möte A meeting
 • Vuxna Adults
 • Orättvist Unfair
 • Böter A fine
 • Att lägga ner To shut down
 • Värre Worse
 • Godis Candy
 • Frågor Questions
 • Att tillåta To allow
 • Magtröja Crop top
 • Att behandla To treat
 • Blöjor Diapers
 • Vårt val är Our option is
 • Klubbor Lollipops
 • Bildligt talat Figuratively speaking
 • Rub it in their face Visa upp
 • Ett staket A fence
 • En gitarr A guitar
 • Ett förstoringsglas A magnifying glass
 • Invånarna The town people
 • Förövare Perpetrator
 • Lösning Solution
 • Ledtrådar Clues
 • Omöjligt Possible
 • Strålning Radiation
 • Att störa To annoy
 • Det är synd That's a shame
 • Vi är upptagna We are busy
 • Att återvända To revisit
 • En lada A barn
 • Att försvinna To disappear
 • Vilken sort? What kind?
 • En ko A cow
 • En tjur A bull
 • Äntligen Finally
 • En haj A shark
 • Stranden The beach
 • Att klå To beat
 • Tränaren The coach
 • Du hade tur You got lucky
 • Pinsamt Awkward
 • Att utmana To dare
 • Farligt Dangerous
 • Att mosa To smash
 • Att lägga upp To post
 • Fingrar Fingers
 • Svag Weak
 • Generad Embarassed
 • Knepet är att The key is that
 • Fiskespö Fishing rod
 • Att ta sönder To wreck
 • Han snackar mycket He's a pile of shit
 • Att banga To bail
 • Ledtrådarna The leads
 • Bevis Evidence
 • Deckarserie Cop show
 • Tidigare Earlier on
 • Jag måste sticka I got to go
 • Jag kommer på något I will figure something out
 • Utredningen The investigation
 • En schysst match A clean fight
 • Sanningen The truth
 • Klarar du av Can you handle
 • Konstprojekt Art project
 • Betydelselöst Insignificant
 • Jag skojar bara I'm just kidding
 • Dold kamera Hidden camera
 • Förstördes Destroyed
 • Wienerbröd Danish
 • Tjuren The bull
 • Du frågade inte You didn't ask
 • Jag kunde inte sova I couldn't sleep
 • Oväsen Commotion
 • Fräknar Freckles
 • En sjö A lake
 • Du lät mig vinna You let me win
 • Rättvis match Fair fight
 • Du erkänner det You admit it
 • Bonde Farmer
 • Förhöra Interrogate
 • Lista ut Figure out
 • En trasa A rag
 • Halsband Neckless
 • Spelar det någon roll? Does it matter?
 • Är detta ett skämt? Is this a joke?
 • Försvinna Disappear
 • Lås upp Unlock
 • Platsinformation Location data
 • Skyldig Guilty
 • Du låtsades som You acted like
 • Tro mig Believe me
 • Ögonbryn Eyebrow
 • Viska Whisper
 • Förstärkare Amplifier
 • Oskyldig Innocent

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/holly-hobbie-part-3.9493951.html

Dela