Holly Hobbie Episod 1

Övningen är skapad 2020-08-01 av kar011. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • attorney advokat
  • shopping mall galleria, shopping center
  • lawyer advokat
  • baseball baseboll
  • discrimination diskriminering
  • upset upprörd
  • donate money skänka pengar
  • superficial ytlig
  • open mic night öppen scen
  • I'm not a quitter jag ger mig inte

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/holly-hobbie-episod-1.9824070.html

Dela

Annonser