Holly Hobbie 4

Övningen är skapad 2020-08-01 av kar011. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • tell the truth berätta sanningen
  • competition tävling
  • honour hedra/ära
  • lie ljuga
  • be yourself vara dig själv
  • embarrassing pinsamt
  • forgive förlåta
  • be honest vara ärlig
  • vote rösta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/holly-hobbie-4.9824076.html

Dela