Holly Hobbie 3

Övningen är skapad 2020-08-01 av kar011. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • destroy förstöra
 • crime brott
 • unfair orättvist
 • look for clues leta efter ledtrådar
 • suspect misstänkt person
 • prove bevisa
 • figure it out ta reda på
 • investigation utredning
 • truth sanning
 • mayor borgmästare
 • to get away with att komma undan med

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/holly-hobbie-3.9824075.html

Dela