Holly 3

Övningen är skapad 2020-04-28 av ceclu_s. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • destroy förstöra
 • unfair orättvist
 • investigation utredning
 • mayor borgmästare
 • look for clues leta efter ledtrådar
 • suspect misstänkt person
 • figure it out ta reda på
 • to get away with att komma undan med
 • prove bevisa
 • truth sanning
 • crime brott

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/holly-3.9770544.html

Dela