holländska ord

Övningen är skapad 2022-01-30 av ebbaalexandra. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • men man
 • veel mycket (a lot of)
 • vele många (many)
 • Verschillende olika
 • weinige
 • allerlei alla möjliga
 • sommige vissa
 • belangrijk viktig
 • elke varje
 • enige enda
 • een paar några

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hollandska-ord.10817868.html

Dela