Högskoleprovet våren 2013

Övningen är skapad 2013-04-07 av StenA. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • naiv godtrogen, påhittig, rådlös, busig, motsträvig
  • högaktning vördnad, sorg, högtid, salighet, högmod
  • kandera överdra med socker, skära upp kött, pryda med ljus, steka på båda sidorna, hälla upp vin
  • förbehåll villkor, ursäkt, misstanke, omvärdering, ställningstagande
  • oavvänt oupphörligt, igenkännande, från rätt sida, överlägset, fientligt
  • karoten färgämne, grundämne, protein, giftämne, växtfiber
  • profan världslig, förenklad, obetydlig, sorglös, angenäm
  • brukare vårdtagare, ledamot, medlare, hantlangare, trädgårdsmästare
  • genmäla svara, återge, hindra, anklaga, ersätta
  • kanon utvald samling, miniminivå, grundkurs, strorgrupp, ouppnåeligt ideal

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hogskoleprovet-varen-2013.2765987.html

Dela