Högskoleprovet våren 2009

Övningen är skapad 2010-10-27 av StenA. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • klavertramp pinsamt misstag, ful ovana, högljudd protest, medveten lögn, oväntad vändning
 • ekipage häst och vagn, uppassare, finare sällskap, kläder och utrustning, elegant uppvisning
 • konstellation gruppering, uppdrag, påverkan, förberedelse, omflyttning
 • fallenhet medfödd förmåga, naturlig följd, avvikelse, lycklig slump, svaghet
 • markant påtaglig, grundlig, hård, självklar, intensiv
 • förvanska förvränga, framställa, framhäva, förväxla, förarga
 • stinn proppfull, stabil, påkostad, stolt, blytung
 • dust kamp, fult grepp, olyckshändelse, sista chans, dimridå
 • luttrad härdad, viljestark, sviken, uttråkad, misslyckad
 • ebenholts träslag, oljefärg, bergart, keramik, gipsdekoration
 • dynamisk kraftfull och rörlig, oförutsägbar, effektiv och uthållig, spännande, storslagen
 • permittera friställa, tillsätta, förflytta, utöka, beordra
 • ingrodd svår att avlägsna, översållad, försjunken i sig själv, svår att upptäcka, genomborrad
 • origami pappersvikning, konstutsällning, vindspel, prydnadsväxt, blåsinstrument
 • sky undvika, försvara, dölja, misstro, undkomma
 • armatur belysningsanordning, gjutjärnsbeslag, hyllkonstruktion, trädekoration, sittmöbel
 • iscensätta arrangera, efterlikna, demonstrera, synliggöra, uppträda
 • beredvilligt tjänstvilligt, motvilligt, noggrant, dugligt, öppenhjärtigt
 • enfald dumhet, enighet, hopplöshet, ensamhet, ensidighet
 • gemener små bokstäver, skiljetecken, kursiva bokstäver, understrykningar, sammansättningar
 • tillbakavisa förneka riktigheten av, avråda från, återge det viktigaste av, dra sig till minnes, uppmärksamma
 • le i mjugg le i smyg, le trött, le ansträngt, le utan orsak, le brett
 • satin glänsande tyg, poröst material, yttre hölje, vit nyans, vågig struktur
 • odelat fullständigt, hemligt, enskilt, allmänt, måttligt
 • vara ur slag vara ur form, vara omodern, vara oskadad, vara ur funktion, vara i otakt
 • konstfärdigt skickligt, egendomligt, beskrivande, föränderligt, komplicerat
 • moment 22 orimlig situation, vild chanstagning, tidsödande uppgift, återkommande fara, nedåtgående trend
 • högdragen nedlåtande, uppjagad, respektfull, överdriven, allvarlig
 • indicier indirekta bevis, onödiga tillägg, orsaker, inofficiella förslag, misstag
 • dra försorg om ta hand om, stå ut med, vara orolig för, förvissa sig om, skaffa sig fördelar
 • vind för våg utan tillsyn, motsträvigt, hastigt, helt oväntat, tillfälligt
 • införliva låta uppgå i, bekräfta, tillfredställa, visa vikten av, ge stöd åt
 • kaplan präst, körledare, munk, kyrkvärd, frälsningssoldat
 • tillbud incident, order, introduktion, inspektion, ranson
 • traktör krogvärd, konstkännare, krigshetsare, kyrkomusiker, köpman
 • ackreditera ge fullmakt åt, lämna omdöme om, skaffa fram bevis, framföra klagomål, efterskänka skuld
 • komma till korta misslyckas, bli osams, missgynnas, glömma bort, stressa
 • dysenteri tarmsjukdom, förlamning, djup nedstämdhet, kronisk smärta, lungsjukdom
 • byline upphovsmans namn, replikskifte, varumärke, stigande försäljningskurva, stadsbild
 • logopedi läran om röst- och talrubbningar, läran om kroppens funktioner under arbete, läran om skelettets uppbyggnad, läran om barns inlärningsförmåga, läran om hjärnans utveckling

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hogskoleprovet-varen-2009.174378.html

Dela